ZANECHAJTE KONTAKT A MY VÁM ZAVOLÁME

GDPR pre zamestnancov

Ochrana osobných údajov zamestnancov

Ochrana osobných údajov zamestnanca

Zamestnanec poskytuje všeobecné osobné údaje na výkon povolania

Zamestnávateľ si môže vyžiadať citlivé osobné údaje (biometrické, zdravotný stav)

Zamestnávateľ musí mať vypracovanú dokumentáciu GDPR

Osobitý súhlas zamestnanca sa vyžaduje pri monitorovaní (kamery, GPS, fotografie)

Zamestnávateľ nesmie zabudnúť na účel uchovania údajov, prenos údajov a ich výmaz

Zamestnávateľ uchováva o zamestnancovi pomerne veľké množstvo osobných údajov. Z tohto dôvodu je potrebné mať vypracovaný projekt GDPR.

 

V istom ohľade súhlas zamestnanca nie je potrebný (zamestnávateľ pôsobí ako prevádzkovateľ). Je potrebné mať však definované nasledovné:

 • účel spracovania údajov
 • zoznam osobných údajov
 • prístup osôb k osobným údajom

Potrebný súhlas je však pri monitorovaní zamestnanca a archivovaní týchto údajov (kamerové záznamy, fotografie a pod.). V tomto prípade si musí zamestnávateľ žiadať súhlas. Veľmi dôležitou podmienkou je ponechanie možnosti prenosu údajov v elektronickej podobe (USB, CD) a právo výmazu údajov.

Povinnosti GDPR pri zamestnancoch

Určenie zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Dodržiavať účel spracovania, možnosť prenosu a výmazu údajov

Vypracovanie projektu GDPR dokumentácie

Povinnosť informovanosti o zbere osobných údajov

Poučenie osôb, ktorí narábajú s osobnými údajmi

Vyhnutie sa možným sankciám

Poučenie zamestnancov o zbere osobných údajov

Vyžiadanie súhlasu pri spracovaní osobných údajov zamestnancov (najmä pri monitorovaní)

Nastavenie procesu a dokumentácie GDPR

Minimlizácia osobných údajov (spracúvanie len nevyhnutných údajov)

MÁTE ZÁUJEM?

OBJEDNAŤ VYPRACOVANIE GDPR

 • Kontaktná osoba

  Mgr. Dan Antalec

 • Telefonický kontakt

  +421 940 601 977

 • Email

  poradenstvo@gdpr-data.sk

  MÁTE OTÁZKY?

  KONTAKTUJTE NÁS