ZANECHAJTE KONTAKT A MY VÁM ZAVOLÁME

GDPR pre občianske združenia

Ochrana osobných údajov pre neziskové organizácie

Ochrana osobných údajov pre občianske združenie

Združenia a neziskovky pracujú s veľmi citlivými údajmi

Minimalizácia osobných údajov je nevyhnutná

Často sú spracúvané citlivé údaje ako psychický stav, platobné informácie o darcoch a pod.

Zabezpečenie bezpečného spracovania údajov a potreba rozsiahlych administratívnych postupov

Potreba vymenovať zodpovednú osobu alebo splnomocnenca

Vypracovanie GDPR dokumentácie a bezpečnostného projektu zasahuje rovnako ako firmy aj občianske združenia, neziskové organizácie, bytové družstvá a športové kluby.

 

Všetky tieto neziskové organizácie a združenia pracujú s osobnými údajmi a v mnoho prípadoch s veľmi citlivými osobnými údajmi. Organizácie potrebujú zabezpečiť najmä nasledovné náležitosti:

 

 • Zodpovednú osobu za spravovanie osobných údajov.
 • Bezpečnostnú dokumentáciu v oblasti ochrany osobných údajov.
 • Zabezpečenie diskrétnej manipulácie s osobnými údajmi a školenie pracovníkov s údajmi.
 • Bezpečnostný protokol na zber a oslovovanie členov a darcov.

 

Otázkou zostáva najmä softwarové a databázové zabezpečenie údajov v rámci splnenia nariadenia o GDPR.

Povinnosti GDPR pre občianske združenia

Minimalizácia osobných údajov

Bezpečné skladovanie osobných údajov

Určenie účelu zberu osobných údajov

Oboznámenie osoby o zbere osobných údajov a nariadení GDPR

Určenie zodpovednej osoby

Vyhnutie sa možným sankciám

Získavanie údajov len na nevyhnutné úkony

Technologické zabezpečenie na prenos a uchovávanie dát

Vypracovanie bezpečnostného projektu GDPR

Mazať osobné údaje hneď po ukončení nevyhnutnej doby skladovania

Vyškolenie personálu a pracovníkov ohľadom práce s údajmi

MÁTE ZÁUJEM?

OBJEDNAŤ VYPRACOVANIE GDPR

 • Kontaktná osoba

  Mgr. Dan Antalec

 • Telefonický kontakt

  +421 940 601 977

 • Email

  poradenstvo@gdpr-data.sk

  MÁTE OTÁZKY?

  KONTAKTUJTE NÁS