ZANECHAJTE KONTAKT A MY VÁM ZAVOLÁME

Odborné vypracovanie GDPR dokumentácie
Odborné vypracovanie GDPR dokumentácie

Vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov

Vypracovanie GDPR na mieru
Profesionáli na ochranu osobných údajov

gdpr pre firmy, živnostníkov, štátnu správu a neziskové organizácie

Ochrana osobných údajov efektívne
Efektívne online spracovanie GDPR

Garantujeme výhodné ceny ! Spracovanie už do 10 dní !

šípka späť
šípka ďalej
Slider

Vypracovanie GDPR dokumentácie na mieru

Čo je to ochrana osobných údajov a na koho sa vzťahuje

Gdpr-dokumentacia

GDPR (General Data Protection), nariadenie Európskej únie platné od 25. mája 2018.

 

 Cieľom GDPR legislatívy je zvýšenie ochrany súkromia fyzických a právnických osôb na území Eú.

 

Pomáhame klientom vypracovať GDPR bezpečnostný projekt. Výsledky hovoria za nás: Kvalitní právnici  - experti, ochrana osobných údajov na najvyššej úrovni.

GDPR Audit firmy Zadarmo od tímu právnych expertov.

Garantujeme kvalitu a bezpečnosť vo vypracovaní dokumentácie GDPR.

Udeľujeme certifikácie GDPR. Klient obdrží certifikát bezpečnosti GDPR dokumentácie.

Dlhoročné skúsenosti so zavádzaním GDPR projektov a kontrolami úradu OOÚ.

V prípade kontroly úradu na ochranu osobných údajov preberáme zodpovednosť.

GDPR poradenstvo online, v prípade potreby stretnutie na pracovisku v Bratislave.

Hrzoba nesprávne vytvorenej GDPR dokumentácie

Závažné finančné pokuty niekedy až do výšky 20 miliónov €.

Prípadne výška pokuty môže predstavovať 4% ročných tržieb.

Sankcie pre firmy sú podľa novely zákona EÚ 2016/679 Z.z.

V hľadáčiku sú firmy aktívne pracujúce s osobnými údajmi.

Riziko zastaraných technológií (software so nedostatočnou ochranou a pod.).

Čo preveruje úrad na OOÚ

Zabezpečenie v oblasti informačných technológií.

Personálne a mzdové zabezpečenie.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov.

Príjemcovia (tretie strany) a doba uchovania dokumentácie.

Doba uchovania osobných údajov a profilovanie.

0

Úspešných projektov

0

Spokojných klientov

0

Odpracovaných hodín na projektoch

GDPR dokumentácia online

METODOLÓGIA

Certifikovaná metodológia ochrany osobných údajov overená praxou.

ŠETRENIE ČASU

Rýchle vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie. Už od 10 dní. 

CERTIFIKÁCIA

Udelenie certifikácie po vypracovaní GDPR bezpečnostného projektu.

KVALITA

Výsledky garantujeme. Asistujeme a zúčastnime sa kontroly od OOÚ.

PORADENSTVO

Bezplatné konzultácie a odborné poradenstvo pre klientov.

STAROSTLIVOSŤ

Podpora GDPR po vypracovaní dokumentácie. ZADARMO.

Aktuálne novinky z oblasti GDPR

Odoslaním formulára na zápis na odber newslettera súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Something went wrong. Please check your entries and try again.

SPOKOJNÍ KLIENTI

S vypracovaním GDPR pre firemný eshop som bola veľmi spokojná. Vysvetlili mi celú problematiku a dokumentáciu dodali na čas. Navyše som ušetrila čas pri vybavovaní online.

Slávka Szlama

Rile s.r.o.

Som spokojný s expertmi z GDPR data. Potreboval som kvalitnú a bezpečnú GDPR dokumentáciu vo firmách, nech s týmto nariadením nemám problém ani v budúcnosti.

Maroš Mikuš

Ľudovka SK s.r.o.

Páčila sa mi profesionalita a okamžitá dostupnosť aj telefonicky pri zabezpečovaní
ochrany osobných údajov. Určite som spokojná.

Slavomíra Ujhelyiová

Master s.r.o.

Proces tvorby gdpr dokumentácie

 • Vyplnenie podkladov

 • Detailná analýza

 • Návrh riešenia

 • Implementácia

Účinná ochrana firmy

Zrozumiteľná komunikácia

Zákazník musí pochopiť kto ste a za akým účelom žiadate osobné údaje

Odstránenie informácií

Ponechanie možnosti klientovi na odstránenie jeho osobných údajov

Udelenie súhlasu

Spoločnosť potrebuje jednoznačný súhlas spracovať osobné údaje

Marketingové účely

Možnosť  nesúhlasiť s použitím osobných údajov na marketing

Upovedomenie

Povinnosťou je informovať klientov o získavaní a spracovávaní údajov

Dohody, listiny a žiadosti

Informovanie klienta o spracovávaní údajov v dokumentoch

CENNÍK

ŠTANDARD

VHODNÉ PRE:

GDPR pre Eshop, weby a online magazíny prevádzkujúce elektronický obchod alebo využívajúce cookies na marketingové
účely.
GDPR pre hoteli a lekárov spracúvajúcim dáta o svojich klientoch/ pacientoch.
GDPR pre menšie a stredné spoločnosti, ktoré pracujú s údajmi svojich klientov a návštevníkov v menšom rozsahu. (Fotografi, účtovníci a pod.) 

OBSAH BALÍKA

1. Generálny audit

 • Bezpečnostná dokumentácia v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.
 • Analýza súčasného stanu a príprava GDPR dokumentácie.
 • IT audit a kontrola IT prvkov zabezpečenia.
 • Posudok a vyhodnotenie vplyvu na ochranu osobných údajov.
 • Tvorba bezpečnostnej smernice.
 • Záznam o spracovateľskej činnosti

2. GDPR implementácia a ochrana

 • Kryptovanie a anonymizácia.
 • Zavedenie GDPR prvkov do prevádzky spoločnosti.

3. Zodpovedná osoba (v prípade potreby)

 • Dozorujúca zodpovedná osoba v prípade potreby pre vybrané subjekty.

4. Podpora právneho teamu

 • Podpora právneho teamu mailom alebo telefonicky.

od 99 € bez DPH

PROFESIONÁL

VHODNÉ PRE:

Veľké inštitúcie/ organizácie pracujúce s hĺbkovými dátami klienta. Spravujúce veľké množstvo údajov o klientovi, vypracovávajúce detailné zmluvy. (poistenie, úvery a podobne)
Štátne správy a verejné inštitúcie uchovávajúce detailné osobné údaje o svojich klientoch. (Nemocnice, školy, škôlky a pod.)
GDPR pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a občianske združenia.

OBSAH BALÍKA

1. Generálny audit

 • Vypracovanie GDPR podľa smerníc a zákona č. 122/2013 Z.z. č.18/2018 Z.z.
 • Hĺbková analýza súčasného stavu a návrh želaného stavu.
 • IT audit a overenie informačných systémov podľa GDPR nariadenia.
 • Tvorba bezpečnostnej smernice.
 • Záznam o spracovateľskej činnosti.

2. GDPR implementácia a ochrana

 • Zavedenie GDPR pravidiel do praxe.

3. Zodpovedná osoba

 • Definovanie osoby zodpovednej za dodržiavanie nariadenia o OOÚ.
 • Vlastné právne a technické oddelenie.
 • Komunikácia a riešenie zákonom stanovených požiadaviek a odpovedí.
 • Zabezpečenie aktuálnej dokumentácie.

4.  Podpora zo strany právneho teamu

 • Webová resp. telefonická komunikácia.
 • V prípade potreby osobné stretnutie.

od 199 € bez DPH

MÁTE ZÁUJEM?

OBJEDNAŤ VYPRACOVANIE GDPR

 • Kontaktná osoba

  Mgr. Dan Antalec

 • Telefonický kontakt

  +421 910 422 203

 • Email

  poradenstvo@gdpr-data.sk

O NÁS

V krátkosti o teame expertov na GDPR

Našim klientom pomáhame viac ako 10 rokov s ochranou osobných údajov a s právnymi záležitosťami v oblasti bezpečnosti údajov.

 

Sme team právnych expertov, ktorý sa špecializuje na oblasti ochrany osobných údajov, pravidelne asistujeme pri kontrolách a previerkach od úradu na OOÚ.

 

Vypracúvame podnikom a ostatným entitám na Slovensku GDPR bezpečnostné projekty, procesy a dokumentáciu. Všetky GDPR dokumentácie vypracovávame v súlade s normami a štandardmi EN ISO 9001, 14 001, 18 001 a 27 001.

Asistujeme a preberáme zodpovednosť pri kontrolách od úradu na OOÚ.

Detailná GDPR dokumentácia obsahujúca viac ako 100 strán. Za svoju robotu si zodpovedáme a stojíme za ňou. (Udeľujeme certifikáciu).

V prípade kontroly úradu na ochranu osobných údajov preberáme zodpovednosť.

Disponujeme vlastným právnym oddelením a technológmi spôsobilými na posúdenie zabezpečenia IT systémov.

Zmluvne preberáme zodpovednosť za vzniknutú škodu.

MÁTE OTÁZKY?

KONTAKTUJTE NÁS

 • Kontaktná osoba

  Mgr. Dan Antalec

 • Telefonický kontakt

  +421 910 422 203