ZANECHAJTE KONTAKT A MY VÁM ZAVOLÁME

Certifikáty pre e-shopy

GDPR certifikát

Základné informácie

Prevádzkovateľ: ASKAM s.r.o.

Adresa: Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina
IČO: 43 874 037
Telefón: 0911 700 774
Mail: chupanova@askam.sk

Vyššie uvedená spoločnosť ASKAM s.r.o. pristupuje zodpovedne k osobným údajom všetkých zúčastnených, a preto v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/ 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a pri spracovávaní osobných údajov a pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/94/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon"), Vám sprístupňuje potrebné údaje, a to: identifikačné a kontaktné údaje spolu s kontaktnými údajmi na zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ v zmysle článku 24 nariadenia GDPR a ustavovenia § 31 zákona prijal primerané opatrenia procesného, technického, organizačného personálneho a bezpečnostného charakteru, ktoré zohľadňujú nasledovné odporúčania a povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR:

 • Transparentnosť, zákonnosť, spravodlivosť a účelovosť pri spracovávaní osobných údajov na ich vytýčený účel ustanovený v dokumentácii prevádzkovateľa.
 • Minimalizácia osobných údajov na rozsah nevyhnutný pre potreby účelu spracovania.
 • Pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov. Zabezpečenie bezpečného presnosu osobných údajov.
 • Integrita, dostupnosť a dôvernosť osobných údajov.
 • Doba uskladnenia osobných údajov je vymedzená podľa dokumentácie GDPR na nevyhnutné a primerané časové obdobie potrebné na ich účel a spracovanie.
 • Zohľadnenie prevádzkovateľa povahy, kontextu a rozsahu osobných údajov pre účely spracovania.
 • Možnosť výmazu osobných údajov.
 • Poučenie a vyškolenie osôb prevádzkovateľa pracujúcich s osobnými údajmi.
 • Bezpečnostné zabezpečenie software a hardware prvkov, ktoré sú používané pri práci s osobnými údajmi.
 • Prijatie opatrení, ktoré zahŕňajú kontrolu porušenia nariadenia GDPR pri práci s osobnými údajmi.
 • Urýchlené informovanie dozornému orgánu a zodpovednej osobe (DPO).
 • Zabezpečenie voči ostatným rizikám, ktoré by mohli viesť k manipulácii neoprávnenými osobami, strate osobných údajov alebo inej forme poškodenia práv ochrany osobných údajov fyzickej osoby podľa nariadenia GDPR.

GDPR certifikát

Číslo licencie gdpr-data.sk : 20198722/ 243

Zodpovedné osoby

Mgr. Dan Antalec

Data Protection Officer
+421 910 422 203
poradenstvo@gdpr-data.sk

JUDr. Jozef Dobrovič

Data Compliance Manager
poradenstvo@gdpr-data.sk

Ing. Tomáš Lietavský

Data Security Officer
poradenstvo@gdpr-data.sk

MÁTE ZÁUJEM O CERTIFIKÁT?

OBJEDNAŤ VYPRACOVANIE GDPR

 • Kontaktná osoba

  Mgr. Dan Antalec

 • Telefonický kontakt

  +421 907 777 444

 • Email

  poradenstvo@gdpr-data.sk