ZANECHAJTE KONTAKT A MY VÁM ZAVOLÁME

Odborné vypracovanie GDPR dokumentácie

Vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov

Vypracovanie GDPR dokumentácie na mieru

Čo je to ochrana osobných údajov a na koho sa vzťahuje

GDPR (General Data Protection), nariadenie Európskej únie platné od 25. mája 2018. Cieľom GDPR legislatívy je zvýšenie ochrany súkromia fyzických a právnických osôb na území Eú.

GDPR Audit firmy Zadarmo od tímu právnych expertov.

Garantujeme kvalitu a bezpečnosť vo vypracovaní dokumentácie GDPR.

Potvrdenie o vypracovaní GDPR. Potvrdenie o zodpovednom prístupe k GDPR..

GDPR na mieru

Dlhoročné skúsenosti so zavádzaním GDPR projektov a kontrolami úradu OOÚ.

V prípade kontroly úradu na ochranu osobných údajov preberáme zodpovednosť.

GDPR poradenstvo online, v prípade potreby stretnutie na pracovisku v Bratislave.

Pomáhame klientom vypracovať GDPR bezpečnostný projekt. Výsledky hovoria za nás: Kvalitní právnici  - experti, ochrana osobných údajov na najvyššej úrovni.

Hrozba nesprávne vytvorenej GDPR dokumentácie

Závažné finančné pokuty niekedy až do výšky 20 miliónov €.

Prípadne výška pokuty môže predstavovať 4% ročných tržieb.

Sankcie pre firmy sú podľa novely zákona EÚ 2016/679 Z.z.

V hľadáčiku sú firmy aktívne pracujúce s osobnými údajmi.

Riziko zastaraných technológií (software so nedostatočnou ochranou a pod.).

Čo preveruje úrad na OOÚ

Zabezpečenie v oblasti informačných technológií.

Personálne a mzdové zabezpečenie.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov.

Príjemcovia (tretie strany) a doba uchovania dokumentácie.

Doba uchovania osobných údajov a profilovanie.

GDPR dokumentácia online

METODOLÓGIA

Certifikovaná metodológia ochrany osobných údajov overená praxou.

ŠETRENIE ČASU

Rýchle vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie. Už od 10 dní. 

Potvrdenie

Udelenie potvrdenia kvality o zodpovednom vypracovaní GDPR.

KVALITA

Výsledky garantujeme. Asistujeme a zúčastnime sa kontroly od OOÚ.

PORADENSTVO

Bezplatné konzultácie a odborné poradenstvo pre klientov.

STAROSTLIVOSŤ

Podpora GDPR po vypracovaní dokumentácie. ZADARMO.

Proces tvorby gdpr dokumentácie

proces tvorby GDPR
 • číslo 1

  Vyplnenie podkladov

 • číslo 2

  Detailná analýza

 • číslo 3

  Návrh riešenia

 • číslo 4

  Implementácia

SPOKOJNÍ KLIENTI

S vypracovaním GDPR pre firemný eshop som bola veľmi spokojná. Vysvetlili mi celú problematiku a dokumentáciu dodali na čas. Navyše som ušetrila čas pri vybavovaní online.

Slávka Szlama

Rile s.r.o.

Som spokojný s expertmi z GDPR data. Potreboval som kvalitnú a bezpečnú GDPR dokumentáciu vo firmách, nech s týmto nariadením nemám problém ani v budúcnosti.

MUDr. Marián Zelina

COVEN s.r.o.

Páčila sa mi profesionalita a okamžitá dostupnosť aj telefonicky pri zabezpečovaní
ochrany osobných údajov. Určite som spokojná.

Slavomíra Ujhelyiová

Master s.r.o.

Účinná ochrana firmy

Zrozumiteľná komunikácia

Zákazník musí pochopiť kto ste a za akým účelom žiadate osobné údaje

Udelenie súhlasu

Spoločnosť potrebuje jednoznačný súhlas spracovať osobné údaje

Upovedomenie

Povinnosťou je informovať klientov o získavaní a spracovávaní údajov

účinná ochrana firmy GDPR

Odstránenie informácií

Ponechanie možnosti klientovi na odstránenie jeho osobných údajov

Marketingové účely

Možnosť  nesúhlasiť s použitím osobných údajov na marketing

Dohody, listiny a žiadosti

Informovanie klienta o spracovávaní údajov v dokumentoch

CENNÍK

štandard cenník

ŠTANDARD

VHODNÉ PRE:

Weby a online magazíny prevádzkujúce elektronický obchod alebo využívajúce cookies na marketingové účely.

GDPR pre hoteli a lekárov spracúvajúcim dáta o svojich klientoch/ pacientoch.

GDPR pre menšie a stredné spoločnosti, ktoré pracujú s údajmi svojich klientov a návštevníkov v menšom rozsahu. (Fotografi, účtovníci a pod.)

1. Generálny audit

 • Bezpečnostná dokumentácia v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.
 • Analýza súčasného stanu a príprava GDPR dokumentácie.
 • IT audit a kontrola IT prvkov zabezpečenia.
 • Posudok a vyhodnotenie vplyvu na ochranu osobných údajov.
 • Tvorba bezpečnostnej smernice.
 • Záznam o spracovateľskej činnosti

2. GDPR implementácia a ochrana

 • Kryptovanie a anonymizácia.
 • Zavedenie GDPR prvkov do prevádzky spoločnosti.

3. Zodpovedná osoba (v prípade potreby)

 • Dozorujúca zodpovedná osoba v prípade potreby pre vybrané subjekty.

4. Podpora právneho teamu

 • Podpora právneho teamu mailom alebo telefonicky.

od 139 €

profesional cenník

PROFESIONÁL

VHODNÉ PRE:

Eshopy prevádzkujúce obchod, objednávky alebo veľké inštitúcie/ organizácie pracujúce s hĺbkovými dátami klienta. Spravujúce veľké množstvo údajov o klientovi, vypracovávajúce detailné zmluvy. (poistenie, úvery a podobne)
Štátne správy a verejné inštitúcie uchovávajúce detailné osobné údaje o svojich klientoch. (Nemocnice, školy, škôlky a pod.)
GDPR pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a občianske združenia.

1. Generálny audit

 • Vypracovanie GDPR podľa smerníc a zákona č. 122/2013 Z.z. č.18/2018 Z.z.
 • Hĺbková analýza súčasného stavu a návrh želaného stavu.
 • IT audit a overenie informačných systémov podľa GDPR nariadenia.
 • Tvorba bezpečnostnej smernice.
 • Záznam o spracovateľskej činnosti.

2. GDPR implementácia a ochrana

 • Zavedenie GDPR pravidiel do praxe.

3. Zodpovedná osoba

 • Definovanie osoby zodpovednej za dodržiavanie nariadenia o OOÚ.
 • Vlastné právne a technické oddelenie.
 • Komunikácia a riešenie zákonom stanovených požiadaviek a odpovedí.
 • Zabezpečenie aktuálnej dokumentácie.

4.  Podpora zo strany právneho teamu

 • Webová resp. telefonická komunikácia.
 • V prípade potreby osobné stretnutie.

od 229 €

OBJEDNAŤ VYPRACOVANIE GDPR

 • Kontaktná osoba

  Mgr. Dan Antalec

 • Telefonický kontakt

  +421 940 601 977

 • Email

  poradenstvo@gdpr-data.sk  o nás

  O NÁS

  V krátkosti o teame expertov na GDPR

  Asistujeme a preberáme zodpovednosť pri kontrolách od úradu na OOÚ.

  Detailná GDPR dokumentácia obsahujúca viac ako 100 strán. Za svoju robotu si zodpovedáme a stojíme za ňou. (Udeľujeme certifikáciu).

  V prípade kontroly úradu na ochranu osobných údajov preberáme zodpovednosť.

  Disponujeme vlastným právnym oddelením a technológmi spôsobilými na posúdenie zabezpečenia IT systémov.

  Zmluvne preberáme zodpovednosť za vzniknutú škodu.

  Našim klientom pomáhame viac ako 10 rokov s ochranou osobných údajov a s právnymi záležitosťami v oblasti bezpečnosti údajov.

  Sme team právnych expertov, ktorý sa špecializuje na oblasti ochrany osobných údajov, pravidelne asistujeme pri kontrolách a previerkach od úradu na OOÚ.

  Vypracúvame podnikom a ostatným entitám na Slovensku GDPR bezpečnostné projekty, procesy a dokumentáciu. Všetky GDPR dokumentácie vypracovávame v súlade s normami a štandardmi EN ISO 9001, 14 001, 18 001 a 27 001.

  MÁTE OTÁZKY?

  KONTAKTUJTE NÁS