ZANECHAJTE KONTAKT A MY VÁM ZAVOLÁME

GDPR pre obce a mestá

Ochrana osobných údajov pre obce a mestá

Ochrana osobných údajov pre obce a mestá

Obce a mestá pracujú s tisícmi osobných údajov

Úrady, zastupiteľstvá musia obmedziť alebo minimalizovať údaje

Doba uloženia údajv musí byť nevyhnutná pre účel spracovania osobných údajov

Pri prenose osobných údajov treba dbať na zabezpečenie a poskytnúť školenie pracovníkom

Vymenovanie splnomocnenca (DPO - Zodpovednú osobu) za ochranu osobných údajov

Platnosť GDPR nariadenia je záväzná pre obce a mestá s rovnakou vážnosťou ako pri firmách a živnostníkoch. Samosprávy musia prijať technické, procesné a organizačné opatrenia.

 

Kľúčové body pri obciach a mestách:

 • Zákonnosť - Získanie súhlasu dotknutej osoby.
 • Minimalizácia údajov - Primerané, relevantné a len za účelom nevyhnutných pre spracovanie.
 • Časovo obmedzené - Len na dobu nevyhnutnú pre ich spracovanie.
 • Menovanie splnomocnenca (DPO) - Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov.
 • Zabezpečenie šifrovania, výmazu a prenosu - Osobné údaje majú byť zabezpečené a občania musia mať možnosť slobodného výmazu dát.

Povinnosti GDPR pre obce a mestá

Minimalizácia osobných údajov

Právo na výmaz osobných údajov

Definovanie účelu spracovania a doby uskladnenia

Zabezpečenie šifrovania a pseudonymizácie dát

Vymenovanie splnomocnenca zodpovedného za ochranu osobných údajov

Vyhnutie sa možným sankciám

Upovedomenie a získanie súhlasu o spracovaní osobných údajov

Technické zabezpečenie na skladovanie a prenos osobných údajov

Žiadať len nevyhnutné množstvo údajov

Vytvorenie bezpečnostného projektu GDPR

Mazať osobné údaje hneď po ukončení nevyhnutnej doby skladovania

MÁTE ZÁUJEM?

OBJEDNAŤ VYPRACOVANIE GDPR

 • Kontaktná osoba

  Mgr. Dan Antalec

 • Telefonický kontakt

  +421 940 601 977

 • Email

  poradenstvo@gdpr-data.sk

  MÁTE OTÁZKY?

  KONTAKTUJTE NÁS